SOLTHERM SFC-P+ est un enduit mince siloxane à effet perlant et à application manuelle assurant la finition protectrice et décorative des murs des bâtiments neufs et existants en intérieur et en façade.
L’enduit s’applique sur :
– les systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit SOLTHERM sur polystyrène expansé et laine de roche,
– les supports minéraux, tels que le béton, les enduits de ciment, les enduits de chaux-ciment, armés d’une couche de base optionnellement.

 

Désignation: SOLTHERM SFC-P+
Couleur: Nuanciers SOLTHERM SPECTRUM 300+ et RAL
Granulométrie [mm] | Finition | Consommation [kg/m2]:
SOLTHERM SFC-P+ 15 : 1,5 | talochée | 2,2-2,8
SOLTHERM SFC-P+ 20 : 2,0 | talochée | 2,8-3,4
Conditionnement [kg]: 25


SILIKONPUTS MED PÄRLANDE EFFEKT

  • Har högsta slagtålighet (över 150 J i SYSTEM HD ULTIMATE).
  • Självrengöringsförmåga, ”pärlande effekt” – tack vare en låg vätbarhet av putsbruk
    och hydrofobicitet.
  • Hög beständighet mot beväxning av alger och svamp, samt påverkan av väderförhållanden.
  • Förstärkt med mikrofiber.
  • Beständig mot: UV-strålning (innehåller ”UV-absorberare”) och termiska påfrestningar, samt repbildning.
  • Mycket flexibel och ånggenomsläpplig.
  • Är en del av isoleringssystem SOLTHERM på EPS-skivor och XPS-skivor, samt skivor av mineralull.