• hög färgstabilitet
 • Ökad beständighet mot:
  • beväxning av alger och svamp
  • väderförhållanden
  • UV-strålning – innehåller ”UV-absorberare”
  • saltutfällningar – har systemet som blockerar kalciumjoner, s.k. ”blockerare av saltutfällning”
 • brett kulörurval
 • utgör en del av isoleringssystem BOLIX på EPS-skivor

Akrylfärg för utomhusbruk

Akrylfärgen BOLIX AZ används för att dekorera, renovera och underhålla bestrykningsmedel. Den är perfekt avsedd för första målning och renoveringsmålning.

Typ av ett målat underlag:

– mineralisk och akryl tunnskiktig puts (inklusive de som isoleras med cellplast),

– cementputs, cementkalkputs,

– icke putsade väggar av betong, tegel, håltegel eller silikattegel,

– kraftiga bestrykningsmedel med en hög vidhäftningsförmåga till ovannämnda underlag.