SOLTHERM UB est un mortier colle pour le marouflage du treillis dans la couche de base des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, et le collage des panneaux en polystyrène expansé aux supports minéraux typiques (tels que le béton, les murs en briques, les enduits ciment et ciment-chaux, etc.). La surisolation est admise. Il est également utilisé pour niveler de petites irrégularités (jusqu’à 5 mm) sur les substrats minéraux et les lisser avant l’application de peintures et d’enduits minces.

Désignation: SOLTHERM UB
Consommation moyenne [kg/m2]:
Fixation des panneaux en polystyrène ≥ 4,0
Réalisation de la couche de base ≥ 4,0
Conditionnement [kg]: 25
Ciment: Gris


GRUNDNINGSMEDEL FÖR KRITISKA UNDERLAG

 • Förstärker mycket bra primat underlags yta.
 • Skapar en bindningsbrygga – tack vare innehållet av kvartsfyllnadsmedel är avsett för jämna, icke-absorberande underlag.
 • Förbättrar vidhäftningsförmåga hos bindande murbruk till mineralunderlag.
 • Balanserar bindning och torkning av bindande murbruk som appliceras.
 • Förstärker underlag.
 • För mycket absorberande underlag.
 • Förbättrar vidhäftningsförmåga före applicering av nästa skikt.
 • Reducerar dammbildning och reglerar absorptionsförmågan hos underlaget.
 • Förenklar arbete som limning av värmeisoleringsskivor, keramik- och stenSTENBELÄGGNINGar.
 • Justerar underlagets absorption.
 • Skyddar ett primat underlag mot fuktskador.
 • Lösningsmedelsfritt och snabbtorkande.