SOLTHERM

25 års erfarenhet med ETICS-isoleringssystem i Europa

100 miljoner kvadratmeter värmeisolerade byggnader

SLAGTÅLIGHET Ökad motståndskraft mot skador.

Beständighet mot regnurlakning under torkningstid

Inititial vidhäftning

Vindmotstånd

Beständighet mot mikrobiologisk kontaminering - förebygger utveckling av alger och mögel på ETICS

Résistance au lessivage par la pluie

På SOLTHERM är vi måna om att snabbt introducera nya byggkemiprodukter på marknaden samt anpassa de befintliga produkterna till de krav som ställs av olika exportmarknader


Soltherm är en stark aktör inom byggkemibranschen. Vi är specialiserade på tillverkning av fasadsystem. Med över 25 års verksamhetserfarenhet i Europa är Soltherm en av de mest erfarna tillverkarna av lösningar för fasadisolering.

Vårt uppdrag är att leverera byggmaterial och lösningar av högsta kvalitet till den europeiska marknaden.

Det är avsevärt att tillämpa KOMPLETTA ISOLERINGSSYSTEM - dvs. en uppsättning av produkter från en enda tillverkare som har ett tekniskt godkännande. Detta gör det möjligt att få garanti och ger även optimalt urval av produkter som är kompatibla med varandra.


SE PRODUKTERNA

Isolering av huset är inget annat än isoleringsskiktet, vars uppgift är att förhindra kylning eller överhettning i byggnaden.

 

Isolering förknippas i regel med vintersäsongen, men faktum är att ett effektivt värmeisolerande skikt är användbart även i sommarvärmen. Isolering gör det möjligt att njuta av värmekomfort, men den har också ekonomisk betydelse.

À PROPOS DE SOLTHERM