SOLTHERM PANNEAU À EFFET DE CANNELURE

BOLIX RIBBED EFFECT PANEL är en panel avsedd för dekorativa effekter som ger en korrugerad / räfflad effekt på byggnaders ytterväggar.

Den korrugerade effekten är svår att tillverka men den färdiga produkten på fasadytan ser mycket effektfullt ut. För att underlätta arbetet med att förbereda effekten har BOLIX skapat BOLIX RIBBED EFFECT PANEL som enkelt och snabbt kan monteras och trimmas.

Panelerna tillverkas baserat på organiska bindemedel, småkorniga mineralfyllmedel och modifierande tillsatser. Effektytorna skapar längsgående spår med vald höjd, bredd och delning mellan de övre spårytorna.

Typer
Inspirationer